Links

Links

www.nvkh.nl
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. Op deze site staat meer informatie over klassieke homeopathie. De NVKH is de beroepsvereniging van zo'n 650 homeopaten in Nederland.

www.kvhn.nl
Koninklijke Vereniging voor Homeopathie Nederland. De KVHN (sinds 1886) behartigt de belangen van haar leden en beoogt erkenning van de homeopathie als volwaardige vorm van geneeskunde in Nederland.

www.nvkp.nl
Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken informeert ouders over de voor- en nadelen van vaccinaties.

www.schoolvoorhomeopathie.nl
De School voor Homeopathie te Amersfoort is de belangrijkste opleiding voor klassieke homeopathie in Nederland. Modern onderwijs leidt de student in 6 jaar op tot klassiek homeopaat.