Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Voor wie is klassieke homeopathie geschikt?

Voor iedereen, van pasgeborenen tot hoogbejaarden.

Zowel mensen met klachten op fysiek, als op emotioneel gebied kunnen geholpen worden met homeopathie. De met homeopathie te behandelen klachten zijn eigenlijk te veel om op te noemen.

Werkt een klassiek homeopaat samen met uw (huis)arts?

De huisarts is de centrale spil in onze gezondheidszorg. Soms zal hij degene zijn die u adviseert naar een klassiek homeopaat te gaan.

Het kan ook zijn dat u via de fysiotherapeut of een andere therapeut komt. Soms zoekt u zelf hulp. Het is belangrijk dat de huisarts, of diegene waar u onder behandeling bent op de hoogte is van alle therapieŽn die zijn patiŽnt volgt. De homeopaat zal daarom, op uw verzoek, aan de behandelaar melden dat u een homeopathisch middel heeft gekregen.

Ondanks het feit dat homeopathie en reguliere geneeskunde wezenlijk anders van aanpak zijn, kunnen zij in de praktijk zeer wel samenwerken. Er bestaat als zodanig geen spanningsveld. Ik zie beide geneeswijzen als synergetisch en complementair. Het is om deze reden dat ik samenwerk met bepaalde artsen en geneeskundigen die hun sporen meer in het reguliere circuit hebben verdiend. Indien noodzakelijk zal ik een patiŽnt door verwijzen naar een reguliere arts of met uw arts een behandelingstraject afstemmen. Want uiteindelijk gaat het niet om de homeopathie ůf de reguliere geneeskunde, laat staan het spanningsveld daartussen, maar om de genezing van de patiŽnt op een zo doeltreffend mogelijke wijze.

Kun je homeopathische geneesmiddelen gebruiken naast de reguliere medicatie?

Ja, in het algemeen kunnen homeopathische geneesmiddelen heel goed gebruikt worden naast de†reguliere medicijnen. Er zijn veel aandoeningen waarbij mensen niet zonder reguliere medicijnen kunnen, bijvoorbeeld bij suikerziekte, hartklachten, depressies en een te langzaam werkende schildklier.

Als u voornemens bent te stoppen met medicijnen die zijn voorgeschreven door de huisarts of specialist, dan kunt u dit alleen doen in overleg met diegene die de medicatie heeft voorgeschreven.

Wat denkt de klassiek homeopaat van zelfmedicatie?

Ik raad u aan niet zelf te experimenteren en zeker geen middel in te nemen omdat het bij een ander ook zo goed geholpen heeft.

Homeopathie is maatwerk, toegesneden op het unieke van ieder mens.

Een homeopaat heeft jarenlang gestudeerd om, uit de duizenden mogelijkheden, een voor u specifiek en verantwoord middel te kunnen selecteren.

Moet ik geloven in homeopathie?

Nee, u hoeft niet te geloven in homeopathie. Homeopathie werkt ook bij babyís en dieren. Zij hebben vanzelfsprekend geen besef van de herkomst van het toegediende medicijn.

Natuurlijk is vertrouwen†belangrijk†in iedere therapeut-/ patiŽntrelatie. Iedere behandeling, regulier of homeopathisch, heeft een bepaald placebo effect, dat is het effect dat optreedt als je gelooft in de behandeling.

Bij goede homeopaten ligt het genezingspercentage op 70 tot 80%, dit percentage is veel hoger dan het wetenschappelijk gemeten placebo effect.